FAQ

Wat is het verschil tussen een ziekenfondsarts (Kassenarzt) en een privé-arts (Privatarzt)?

Alle praktiserende artsen in Duitsland voltooiden hun geneeskunde­-studies en zijn door de staat als arts erkend. Dat geldt zowel voor de “privé-arts” als voor de “ziekenfondsarts”.

Het verschil tussen de twee “artsengroepen”­ is dat de “privé-arts” niet contractueel afhangt van een zieken­kas. Het voordeel van de “privé-arts” is dat hij geen gelimiteerde budgetten heeft (bijv. voor genees­middelen) en dat er geen bonus- of maluspunten voor bepaalde diensten bestaan.

Die toelatingen van ziekenfondspatiënten worden door de “Kassen­ärztlichen Verein­igungen” (KVen, oftewel de verenigingen van ziekenfondsartsen) volgens een specifieke sleutel toegekend. Als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld genoeg gyneacologen zijn, dan kan men in dat gebied toch een praktijk voor gyneacologie­­ oprichten, maar niet als “ziekenfondsarts”, enkel als een zogenaamde “privé-arts.

Kunnen personen die wettelijk verzekerd zijn bij een ziekenkas ook door een privé-arts worden behandeld?

Ja, de “privé-geneeskunde” is ook toegankelijk voor ziekenfondspatiënten die een individueel doktersconsult wensen. Toch kan men zich bij een “privé-arts” niet op vertoon van de chipkaart laten behandelen.

Hoeveel kosten privé-artsen?

„Privé-artsen” zijn er niet enkel voor de rijken. Het medische aanbod is er voor alle patiënten die hun gezondheid naar waarde weten te schatten. De doktersfactuur is gebaseerd op de specificaties van de officiële „Gebührenordnung für Ärzte” of GOÄ (tariefregeling voor artsen) en is afhankelijk van de aard en de omvang van de behandeling.

Elke patiënt krijgt een factuur die persoonlijk voor hem of haar werd gemaakt. De patiënt kan controleren wat er precies aangerekend werd, waardoor er een hoge transparantie van de verleende diensten bestaat.

Waar kunnen holistische en natuurgeneeskundige concepten het beste worden uitgevoerd? Bij een ziekenfondsarts of een privé-arts?

Holistische en natuurgeneeskundige concepten kunnen meestal alleen worden uitgevoerd als er intensieve aandacht aan hen kan worden besteed. Vooral wanneer het om chronische aandoeningen gaat waarvoor er vaak niet gewoon eenmalig een nauwkeurige diagnose kan worden bepaald. De factor tijd is daarbij van groot belang.

Holistische en natuurgeneeskundige therapieën zijn dus bij „privé-artsen”, dankzij hun systeem van werken, meer wijdverspreid en beter in het praktijkconcept te integreren. Zelfs vanuit het conventionele medische oogpunt, worden er therapeutisch vaak betere oplossingen aangeboden wanneer er voldoende aandacht besteed wordt aan de individuele factoren bij de patiënten.

Ik werk volgens het „Lean-Konzept“. Wat betekent dat?

De kerngedachte is dat men elke vorm van verspilling vermijdt. Voor de dagelijkse praktijk betekent dit dat alle activiteiten optimaal op elkaar zijn afgestemd en dat overbodige methoden, wachttijden en verspilling van materiaal, en ook kosten, tot een minimum beperkt worden.

De procedures in mijn praktijk gebeuren op een resource-vriendelijke manier. Mijn praktijk is grotendeels papierloos en geen of korte wachttijden zijn het doel. Moderne apparaten zorgen voor een uitstekende en snelle diagnose. Zo blijft er meer tijd voor u over.

Wat mag u verwachten?

Aangename en lichte ruimtes die u welkom doen voelen. Attent personeel en een vrouwelijke arts die de nodige tijd neemt voor u en uw zorgen.

Op die manier zal een positieve behandelingssfeer uw algehele welzijn verbeteren.

Waarom ik specula maar eenmalig gebruik?

In veel domeinen is het gebruikelijk dat men werkt met materialen die slechts eenmalig worden gebruikt, zoals wegwerphandschoenen, wegwerpspuiten en wegwerpnaalden, wegwerpbare tongspatels, wegwerpbekers, enz.

In de wereld van de gynaecologie bestaan er ook wegwerpspecula die voor een gynaecologisch onderzoek kunnen worden gebruikt. Ik bied mijn patiënten deze hoge hygiënische veiligheid vanaf dag één aan – in uw voordeel.